Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
v

Změny v rozvrhu Tuesday 1. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A Zruš
1.B Zruš
2.B Zruš
3.B Zruš Zruš
4.B Zruš
1.F Zruš
6.A Zruš
2.H Zruš
3.H Zruš
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Holešínský Jaroslav - .. ..
Střídová Zuzana - .. Žák .. .. - - - .. ..
Vlasáková Alena - - - .. .. .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
106 Sem Sem
107 Sem Sem
109 Sem Sem
203 Sem Sem
205 Sem Sem
206 Sem Sem
207 Sem Sem
406 Sem Sem
408 Sem Sem
409 Sem Sem
MM1 Sem Sem
J2 Sem Sem
Změny v rozvrzích učitelů
Burian Luděk
3 odpadá Tv 4.B (Chl)
Herudková Jana
1 změna M 1.B DisV
2 změna Fy 1.H DisV
Petr Filip
1 změna Zv 1.H DisV
2 změna D 3.H DisV
6 změna D 1.F DisV
Bílková Jana
2 změna A1 7.A (J12) DisV
3 změna Ak 7.A (Ak11)+ DisV
4 změna Ak 7.A (Ak11)+ DisV
5 změna A1 1.B (J12) DisV
Blatná Gabriela
1 změna C 7.A DisV
Blehová Lenka
3 změna Iv 1.H (S1) DisV
5 změna Iv 2.H (S2) DisV
7 změna Iv 5.A (S2) DisV
Bogdanovič David
6 změna Ch 6.B (S2) DisV
8 změna Ch 7.A (S1) DisV
9 změna Ch 7.A (S1) DisV
Břízová Blanka
3 změna Ov 1.B DisV
4 změna Zv 5.A DisV
Burianová Zuzana
1 změna N2 6.B (J22) DisV
4 změna N2 1.H (J21) DisV
5 změna N2 3.F (J22) DisV
6 změna N2 5.A (J22) DisV
Čermáková Renata
1 změna M 7.B DisV
2 změna M 6.B DisV
Eliášová Ivana
5 změna Fy 7.A DisV
6 změna Fy 2.B DisV
8 změna Fy 5.B DisV
Fajfrová Dita
2 změna A1 5.A (J11) DisV
3 změna A1 3.B (J12) DisV
5 změna A1 7.B (J11) DisV
6 změna A1 3.F (J11) DisV
Höbeltová Šárka
1 změna A1 6.A (J11) DisV
2 změna A1 5.A (J12) DisV
5 změna A1 7.B (J12) DisV
7 změna D 5.B DisV
8 změna D 5.A DisV
Holešínský Jaroslav
1 odpadá Tv 2.H (Chl)
2 odpadá Tv 1.B (Chl)
7 odpadá Tv 6.A (Chl)
Holešínský Michal
5 odpadá Tv 1.F (Chl)
8 odpadá Tv 1.A (Chl)
Hrdinková Ivana
4 změna C 1.B DisV
8 změna Eh 1.H (Eh)+ DisV
9 změna Eh 1.H (Eh)+ DisV
Hyhlíková Hana
1 navíc Bi 3.F DisV
2 odpadá Bi 3.F (S1) zrušeno
3 změna Ch 5.A DisV
4 změna Ch 2.B DisV
Chlandová Gabriela
1 změna Fy 1.F DisV
7 změna Ch 2.F DisV
9 změna Ch 6.A DisV
Jelínková Renata
3 změna Sp 7.B (Sp1)+ DisV
4 změna Sp 7.B (Sp1)+ DisV
6 změna Zv 2.H DisV
8 změna Zv 6.B DisV
Jelínková Simona
1 změna A1 6.A (J12) DisV
3 změna A1 3.B (J11) DisV
5 změna A1 1.H (J12) DisV
8 změna A1 2.F (J12) DisV
Koberová Lenka
3 změna Z 5.B DisV
5 odpadá Tv 1.F (Dív)
6 změna Z 1.B DisV
Křišťanová Soňa
2 změna M 2.B DisV
6 změna Fy 4.B DisV
Kudláčková Dana
1 změna Bi 5.A DisV
2 změna Bi 5.B DisV
3 změna Cs 7.B (Cs12)+ DisV
4 změna Cs 7.B (Cs12)+ DisV
Kvasnička Jiří
1 změna M 5.B DisV
2 změna M 4.B DisV
Kvíderová Ivana
2 změna N2 1.F (J21) DisV
Kycl Pavel
3 změna Ms 7.B (Ms1)+ DisV
4 změna Ms 7.B (Ms1)+ DisV
5 změna Fy 6.B (S1) DisV
6 změna Fy 6.B (S1) DisV
Machatý Přemysl
1 změna F2 6.B (J21) DisV
2 změna F2 6.A (J21) DisV
3 změna F2 2.F (J21) DisV
5 změna Zv 3.H DisV
6 změna F2 5.A (J21) DisV
Málková Renata
3 změna Cs 7.A (Cs11)+ DisV
4 změna Cs 7.A (Cs11)+ DisV
5 změna Bi 6.B (S2) DisV
Maroulová Markéta
3 změna Eh 6.B (Eh)+ DisV
4 změna Eh 6.B (Eh)+ DisV
5 změna Eh 1.A 405
6 odpadá Eh 3.B
Matyášová Marie
5 změna N2 4.B (J21) DisV
Miletínová Jitka
3 změna A1 1.F (J12) DisV
4 změna A1 4.B (J12) DisV
8 změna A1 2.F (J11) DisV
Motyčková Iveta
4 změna Bi 1.F DisV
Nagy Luděk
2 změna A1 7.A (J11) DisV
3 změna C 2.H DisV
5 změna A1 1.B (J11) DisV
Pačovská Ludmila
2 odpadá Tv 1.B (Dív)
5 odpadá Tv 2.B (Dív)
7 odpadá Tv 6.A (Dív)
Pelíšková Jana
3 změna D 2.B DisV
Pražanová Daniela
2 změna Bi 2.H DisV
3 změna Bs 7.B (Bs1)+ DisV
4 změna Bs 7.B (Bs1)+ DisV
6 změna M 7.A DisV
Rak Josef
4 změna M 2.H DisV
Sedláková Linda
4 změna A1 4.B (J11) DisV
5 změna A1 5.B (J11) DisV
6 změna A1 3.F (J12) DisV
Sedláková Martina
1 změna A1 3.H (J12) DisV
3 změna A1 1.F (J11) DisV
5 změna A1 1.H (J11) DisV
Seinerová Vlasta
1 změna D 2.F DisV
2 změna D 7.B DisV
Střídová Nela
2 změna N2 6.A (J22) DisV
3 změna N2 2.F (J22) DisV
Svoboda Josef
5 změna Z 2.F DisV
6 změna Z 1.H DisV
Štěpánek Martin
2 změna C 3.B DisV
6 změna C 6.A DisV
8 změna D 6.A DisV
9 změna D 6.B DisV
Tučková Marcela
1 změna M 3.B DisV
2 změna M 2.F DisV
4 změna Iv 3.B (S1) DisV
Ulbrichová Kateřina
1 změna A1 3.H (J11) DisV
3 změna Ak 3.H (Ak12)+ DisV
4 změna Ak 3.H (Ak12)+ DisV
5 změna A1 5.B (J12) DisV
Vacková Olga
3 změna Ev 6.B (Ev)+ DisV
4 změna Ev 6.B (Ev)+ DisV
8 změna Ev 1.H (Ev)+ DisV
9 změna Ev 1.H (Ev)+ DisV
Vašíčková Radka
1 změna Z 4.B DisV
6 odpadá Tv 3.H (Dív)
8 odpadá Tv 1.A (Dív)
Vašková Ilona
2 změna S2 1.F (J22) DisV
3 změna S2 2.F (J23) DisV
4 změna S2 1.H (J22) DisV
5 změna S2 3.F (J21) DisV
Vícha Vladimír
4 změna Fy 2.F DisV
5 odpadá Fy 3.B
6 změna Fy 7.B DisV
Volejník Milan
1 odpadá Ch 3.F (S2) zrušeno
2 navíc Ch 3.F DisV
3 změna Iv 1.H (S2) DisV
4 změna Iv 3.B (S2) DisV
5 změna Iv 2.H (S1) DisV
7 změna Iv 5.A (S1) DisV
Vomlelová Alena
0 změna Ds 8.B (Ds3)+ 407
1 změna Ds 8.B (Ds3)+ 407
Žák Daniel
1 změna Z 2.B DisV
2 supl. (StřZ) Bi 4.A Br
4 přesun << Z 8.A 109 z 30.11. 9. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 Eh 405 změna MarM
8. les. Hodina zrušena
1.B
1 M DisV změna HerJ
3 Ov DisV změna BříB
4 C DisV změna HrdI
5 A1 J11 DisV změna Nag
5 A1 J12 DisV změna BílJ
6 Z DisV změna KobL
2. les. Hodina zrušena
2.B
1 Z DisV změna Žák
2 M DisV změna KřiS
3 D DisV změna PelJ
4 Ch DisV změna HyhH
6 Fy DisV změna EliI
5. les. Hodina zrušena
3.B
1 M DisV změna TučM
2 C DisV změna Ště
3 A1 J12 DisV změna FajD
3 A1 J11 DisV změna JelS
4 Iv S1 DisV změna TučM
4 Iv S2 DisV změna Vol
5. - 6. les. Hodina zrušena
4.A
2 Bi Br supluje Žák (StřZ)
4.B
1 Z DisV změna VašR
2 M DisV změna Kva
4 A1 J12 DisV změna MilJ
4 A1 J11 DisV změna SedL
5 N2 J21 DisV změna MatM
5 N2 J22 odpadá (VlaA)
6 Fy DisV změna KřiS
3. les. Hodina zrušena
5.A
1 Bi DisV změna KudD
2 A1 J11 DisV změna FajD
2 A1 J12 DisV změna HöbŠ
3 Ch DisV změna HyhH
4 Zv DisV změna BříB
6 F2 J21 DisV změna Mac
6 N2 J22 DisV změna BurZ
7 Iv S2 DisV změna BleL
7 Iv S1 DisV změna Vol
8 D DisV změna HöbŠ
5.B
1 M DisV změna Kva
2 Bi DisV změna KudD
3 Z DisV změna KobL
4 Zv odpadá (VlaA)
5 A1 J11 DisV změna SedL
5 A1 J12 DisV změna UlbK
7 D DisV změna HöbŠ
8 Fy DisV změna EliI
1.F
1 Fy DisV změna ChlG
2 N2 J21 DisV změna KvíI
2 S2 J22 DisV změna VašI
3 A1 J11 DisV změna SedM
3 A1 J12 DisV změna MilJ
4 Bi DisV změna MotI
6 D DisV změna Pet
8 Eh Eh DisV změna HrdI
8 Ev Ev DisV změna VacO
9 Eh Eh DisV změna HrdI
9 Ev Ev DisV změna VacO
5. les. Hodina zrušena
1.H
1 Zv DisV změna Pet
2 Fy DisV změna HerJ
3 Iv S2 DisV změna Vol
3 Iv S1 DisV změna BleL
4 S2 J22 DisV změna VašI
4 N2 J21 DisV změna BurZ
5 A1 J12 DisV změna JelS
5 A1 J11 DisV změna SedM
6 Z DisV změna Svo
8 Eh Eh DisV změna HrdI
8 Ev Ev DisV změna VacO
9 Eh Eh DisV změna HrdI
9 Ev Ev DisV změna VacO
6.A
1 A1 J11 DisV změna HöbŠ
1 A1 J12 DisV změna JelS
2 F2 J21 DisV změna Mac
2 N2 J22 DisV změna StřN
3 Eh Eh DisV změna MarM
3 Ev Ev DisV změna VacO
4 Eh Eh DisV změna MarM
4 Ev Ev DisV změna VacO
6 C DisV změna Ště
8 D DisV změna Ště
9 Ch DisV změna ChlG
7. les. Hodina zrušena
6.B
1 F2 J21 DisV změna Mac
1 N2 J22 DisV změna BurZ
2 M DisV změna ČerR
3 Ev Ev DisV změna VacO
3 Eh Eh DisV změna MarM
4 Ev Ev DisV změna VacO
4 Eh Eh DisV změna MarM
5 Fy S1 DisV změna Kyc
5 Bi S2 DisV změna MálR
6 Fy S1 DisV změna Kyc
6 Ch S2 DisV změna Bog
8 Zv DisV změna JelR
9 D DisV změna Ště
2.F
1 D DisV změna SeiV
2 M DisV změna TučM
3 F2 J21 DisV změna Mac
3 N2 J22 DisV změna StřN
3 S2 J23 DisV změna VašI
4 Fy DisV změna Vích
5 Z DisV změna Svo
7 Ch DisV změna ChlG
8 A1 J12 DisV změna JelS
8 A1 J11 DisV změna MilJ
2.H
2 Bi DisV změna PraD
3 C DisV změna Nag
4 M DisV změna Rak
5 Iv S2 DisV změna BleL
5 Iv S1 DisV změna Vol
6 Zv DisV změna JelR
1. les. Hodina zrušena
7.A
1 C DisV změna BlaG
2 A1 J11 DisV změna Nag
2 A1 J12 DisV změna BílJ
3 Ak Ak11 DisV změna BílJ
3 Cs Cs11 DisV změna MálR
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak11 DisV změna BílJ
4 Cs Cs11 DisV změna MálR
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 Fy DisV změna EliI
6 M DisV změna PraD
8 Ch S1 DisV změna Bog
9 Ch S1 DisV změna Bog
7.B
1 M DisV změna ČerR
2 D DisV změna SeiV
3 Ak Ak12 DisV změna UlbK
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Cs Cs12 DisV změna KudD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak12 DisV změna UlbK
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Cs Cs12 DisV změna KudD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 A1 J11 DisV změna FajD
5 A1 J12 DisV změna HöbŠ
6 Fy DisV změna Vích
8 Bi S1 odpadá (StřZ)
9 Bi S1 odpadá (StřZ)
3.F
1 Bi DisV navíc HyhH
2 Ch DisV navíc Vol
3 Ak Ak11 DisV změna BílJ
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak11 DisV změna BílJ
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 N2 J22 DisV změna BurZ
5 S2 J21 DisV změna VašI
6 A1 J12 DisV změna SedL
6 A1 J11 DisV změna FajD
3.H
1 A1 J12 DisV změna SedM
1 A1 J11 DisV změna UlbK
2 D DisV změna Pet
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Cs Cs11 DisV změna MálR
3 Ak Ak12 DisV změna UlbK
3 Cs Cs12 DisV změna KudD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Cs Cs11 DisV změna MálR
4 Ak Ak12 DisV změna UlbK
4 Cs Cs12 DisV změna KudD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 Zv DisV změna Mac
6. les. Hodina zrušena
8.A
0 Ds Ds3 407 změna VomA
1 Ds Ds3 407 změna VomA
4 Z 109 přesun << Žák z 30.11. 9. hod
8.B
0 Ds Ds3 407 změna VomA
1 Ds Ds3 407 změna VomA
4 Tv Chl odpadá (Žák)
4.F
0 Ds Ds3 407 změna VomA
1 Ds Ds3 407 změna VomA
4.H
0 Ds Ds3 407 změna VomA
1 Ds Ds3 407 změna VomA
6 N2 J21 odpadá (VlaA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou