Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
v
v

Změny v rozvrhu Monday 24. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.B Zruš
2.A Zruš Zruš
3.A Zruš Zruš Zruš Zruš
7.A Akc
7.B Akc
3.F Zruš Akc
3.H Zruš
4.F Zruš
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Burian Luděk - - - - - - .. - - -
Boughen Kevin JelS
Břízová Blanka DloS - ..
Čermáková Renata .. Kyc ..
Holešínský Jaroslav - .. - - .. StřZ - - - -
Holešínský Michal - - .. .. .. - - .. - -
Koberová Lenka - - - HyhH .. - .. .. .. -
Kudláčková Dana MálR .. ..
Tučková Marcela - - - .. .. KřiS - HorE Vol Vol
Vašíčková Radka - - - .. - .. PačL - - -
Žák Daniel - - .. StřZ .. PačL - - ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
406 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Vt1 Akc
Vt3 Akc Akc Akc Akc Akc
Změny v rozvrzích učitelů
Herudková Jana
5 navíc Fy 2.H (S1) Fr
6 výměna << Fy 2.H (S1) Fr z 17.1. 6. hod
Bílková Jana
4 změna A1 2.B (J12) DisV
Blatná Gabriela
0 navíc Tes 4.B MM1
Bogdanovič David
0 navíc Tes 8.A 109
1 změna Ch 2.A DisV
4 změna Bi 1.B DisV
8 odpadá CCh 3.A (S1)
9 odpadá CCh 3.A (S1)
Boughen Kevin
3 změna A1 6.B (J11) DisV
4 změna A1 3.H (J11) DisV
7 změna A1 6.A (J12) DisV
Břízová Blanka
1 změna Zv 1.H 407
Burianová Zuzana
1 změna N2 4.B (J22) Vt2
2 změna N2 6.A (J22) DisV
9 změna N2 4.F (J22) DisV
Courtois Guilhaume
2 změna F2 6.A (J21) DisV
6 změna F2 3.F (J21) DisV
Čermáková Renata
0 navíc Tes 8.B 108
1 změna M 1.B DisV
Dlouhá Silvie
2 supl. (BříB) Ov 1.A 405
5 změna N2 3.H (J22) DisV
6 změna N2 3.A (J22) DisV
Eliášová Ivana
0 navíc Tes 2.H 305
4 změna M 6.A DisV
Fajfrová Dita
2 změna A1 2.A (J11) DisV
4 změna A1 4.F (J11) DisV
7 změna A1 6.A (J11) DisV
9 změna D 1.H 407
Höbeltová Šárka
4 změna D 3.A DisV
8 přesun << D 6.A DisV z 9. hod
9 přesun >> D 6.A na 8. hod
Horáková Eva
1 změna Fy 2.B DisV
7 supl. (TučM) M 4.B MM1
Hrdinková Ivana
3 změna C 1.F (S1) 408
5 změna C 2.B DisV
6 změna C 6.A DisV
Hyhlíková Hana
1 změna Ch 6.A DisV
2 změna Ch 2.B DisV
3 supl. (KobL) Ch 6.A 308
6 výměna << Bi 2.H (S2) Bl z 17.1. 6. hod
Chlandová Gabriela
2 změna Fy 3.H DisV
3 výměna << Fy 2.F (S1) Fr z 17.1. 3. hod
4 výměna << Fy 2.F (S1) Fr z 17.1. 4. hod
Jelínková Renata
8 změna Zv 4.F DisV
Jelínková Simona
0 navíc Tes 5.A 409
1 spojeno (Bou) A1 2.H (J11) J3
Kazakova Larisa
6 změna R2 6.B (J21) DisV
Křišťanová Soňa
0 navíc Tes 3.B 204
5 supl. (TučM) M 4.H 106
Kudláčková Dana
4 výměna << Ch 2.F (S2) Cl z 17.1. 4. hod
Kycl Pavel
0 navíc Tes 1.H Bp
4 supl. (ČerR) M 8.B (S1) 208
5 změna M 1.H 404
8 výměna << Fy 7.B (S1) Fr z 17.1. 8. hod
9 výměna << Fy 7.B (S1) Fr z 17.1. 9. hod
Machatý Přemysl
0 navíc Tes 2.F 306
Málková Renata
5 navíc Ch 2.H (S2) Cl
6 supl. (KudD) Ch 5.A Cr
8 odpadá CCh 3.A (S2)
9 odpadá CCh 3.A (S2)
Maroulová Markéta
1 odpadá Eh 3.A
3 odpadá Eh 2.A
Matyášová Marie
2 změna C 3.A DisV
5 změna N2 3.H (J21) DisV
7 změna N2 1.H (J22) J4
Mazurová Lucie
2 změna C 1.B DisV
3 změna Bi 2.B DisV
Miletínová Jitka
1 změna A1 3.F (J11) DisV
8 změna A1 1.H (J11) J4
Motyčková Iveta
0 navíc Tes 4.A Br
3 výměna << Bi 2.F (S2) Bl z 17.1. 3. hod
Nagy Luděk
3 změna C 3.H DisV
4 změna A1 2.B (J11) DisV
Pačovská Ludmila
2 odpadá Tv 3.F (Dív)
3 odpadá Tv 3.A (Dív)
6 supl. (VašR) Tv 8.B (Dív) T1
6 spojeno (Žák) Tv 8.B (Chl) T1
Pelíšková Jana
0 navíc Tes 1.A 405
3 změna C 4.F DisV
6 změna C 2.A DisV
Pražanová Daniela
6 změna M 4.F DisV
8 změna Bi 3.H (S1) DisV
9 změna Bi 3.H (S1) DisV
Ragoubi Michaela
4 změna A1 3.H (J12) DisV
6 změna F2 3.A (J21) DisV
Sedláková Linda
1 změna A1 3.F (J12) DisV
2 změna A1 2.A (J12) DisV
4 změna A1 4.F (J12) DisV
Sedláková Martina
2 změna C 1.H 412
Střídová Nela
6 změna N2 3.F (J22) DisV
Střídová Zuzana
1 odpadá Tv 3.H (Dív)
4 supl. (Žák) Z 3.B 204
5 supl. (HolJ) Tv 7.A (Chl) T4
Štěpánek Martin
0 navíc Tes 7.A 208
Ulbrichová Kateřina
0 navíc Tes 4.H 106
3 změna A1 6.B (J12) DisV
5 změna A1 7.B (J12) J2
Vacková Olga
0 navíc Tes 7.B 207
Vašková Ilona
5 změna S2 3.H (J23) DisV
6 změna S2 3.F (J23) DisV
9 změna S2 4.F (J21) DisV
Vlasáková Alena
0 navíc Tes 5.B 408
1 změna Zv 6.B DisV
6 změna N2 6.B (J22) DisV
Volejník Milan
8 spojeno (TučM) Iv 4.B (S1) Vt2
9 změna Iv 6.B (S2) DisV
9 spojeno (TučM) Iv 6.B (S1) Vt2
Vomlelová Alena
0 navíc Tes 1.F 407
2 změna C 6.B DisV
3 změna C 3.F (S1) DisV
4 změna C 3.F (S2) DisV
6 změna D 3.H DisV
Zvolánek Petr
4 změna M 1.F (S1) 412
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0 Tes 405 navíc PelJ
2 Ov 405 supluje DloS (BříB)
1.B
1 M DisV změna ČerR
2 C DisV změna MazL
4 Bi DisV změna Bog
3. les. Hodina zrušena
2.A
1 Ch DisV změna Bog
2 A1 J12 DisV změna SedL
2 A1 J11 DisV změna FajD
5 Z odpadá (VašR)
6 C DisV změna PelJ
4. les., 3. les. Hodina zrušena
2.B
1 Fy DisV změna HorE
2 Ch DisV změna HyhH
3 Bi DisV změna MazL
4 A1 J11 DisV změna Nag
4 A1 J12 DisV změna BílJ
5 C DisV změna HrdI
6 Z odpadá (KobL)
3.A
2 C DisV změna MatM
4 D DisV změna HöbŠ
5 M odpadá (ČerR)
6 F2 J21 DisV změna RagM
6 N2 J22 DisV změna DloS
3. les., 8. - 9. les., 1. les. Hodina zrušena
3.B
0 Tes 204 navíc KřiS
4 Z 204 supluje StřZ (Žák)
4.A
0 Tes Br navíc MotI
4.B
0 Tes MM1 navíc BlaG
1 N2 J22 Vt2 změna BurZ
7 M MM1 supluje HorE (TučM)
8 Iv S1 Vt2 spojí Vol (TučM)
9 Tv Chl odpadá (Žák)
5.A
0 Tes 409 navíc JelS
6 Ch Cr supluje MálR (KudD)
5.B
0 Tes 408 navíc VlaA
6 Tv Chl odpadá (Bur)
1.F
0 Tes 407 navíc VomA
3 C S1 408 změna HrdI
4 M S1 412 změna Zvo
1.H
0 Tes Bp navíc Kyc
1 Zv 407 změna BříB
2 C 412 změna SedM
5 M 404 změna Kyc
7 N2 J22 J4 změna MatM
8 A1 J11 J4 změna MilJ
9 D 407 změna FajD
6.A
1 Ch DisV změna HyhH
2 N2 J22 DisV změna BurZ
2 F2 J21 DisV změna Cou
3 Ch 308 supluje HyhH (KobL)
4 M DisV změna EliI
6 C DisV změna HrdI
7 A1 J11 DisV změna FajD
7 A1 J12 DisV změna Bou
8 D DisV přesun << HöbŠ z 9. hod
9 D přesun >> na 24.1. 8. hod
6.B
1 Zv DisV změna VlaA
2 C DisV změna VomA
3 A1 J12 DisV změna UlbK
3 A1 J11 DisV změna Bou
4 Tv Dív odpadá (KobL)
4 Tv Chl odpadá (HolJ)
6 N2 J22 DisV změna VlaA
6 R2 J21 DisV změna KazL
7 Bi odpadá (KudD)
8 Z odpadá (KobL)
9 Iv S2 DisV změna Vol
9 Iv S1 Vt2 spojí Vol (TučM)
2.F
0 Tes 306 navíc Mac
3 Fy S1 Fr výměna << ChlG z 17.1. 3. hod
3 Bi S2 Bl výměna << MotI z 17.1. 3. hod
4 Fy S1 Fr výměna << ChlG z 17.1. 4. hod
4 Ch S2 Cl výměna << KudD z 17.1. 4. hod
5 Tv Chl odpadá (Žák)
2.H
0 Tes 305 navíc EliI
1 A1 J11 J3 spojí JelS (Bou)
5 Ch S2 Cl navíc MálR
5 Fy S1 Fr navíc HerJ
6 Fy S1 Fr výměna << HerJ z 17.1. 6. hod
6 Bi S2 Bl výměna << HyhH z 17.1. 6. hod
7.A
0 Tes 208 navíc Ště
5 Tv Chl T4 supluje StřZ (HolJ)
4. les. Akce školy
7.B
0 Tes 207 navíc VacO
5 A1 J12 J2 změna UlbK
8 Fy S1 Fr výměna << Kyc z 17.1. 8. hod
8 Fy S2 výměna >> na 17.1. 8. hod
9 Fy S1 Fr výměna << Kyc z 17.1. 9. hod
9 Fy S2 výměna >> na 17.1. 9. hod
2. les. Akce školy
3.F
1 A1 J12 DisV změna SedL
1 A1 J11 DisV změna MilJ
3 C S1 DisV změna VomA
3 M S2 odpadá (TučM)
4 C S2 DisV změna VomA
4 M S1 odpadá (TučM)
6 N2 J22 DisV změna StřN
6 S2 J23 DisV změna VašI
6 F2 J21 DisV změna Cou
5. les. Akce školy
2. les. Hodina zrušena
3.H
2 Fy DisV změna ChlG
3 C DisV změna Nag
4 A1 J12 DisV změna RagM
4 A1 J11 DisV změna Bou
5 N2 J22 DisV změna DloS
5 N2 J21 DisV změna MatM
5 S2 J23 DisV změna VašI
6 D DisV změna VomA
8 Bi S1 DisV změna PraD
9 Bi S1 DisV změna PraD
1. les. Hodina zrušena
8.A
0 Tes 109 navíc Bog
8.B
0 Tes 108 navíc ČerR
4 M S1 208 supluje Kyc (ČerR)
6 Tv Dív T1 supluje PačL (VašR)
6 Tv Chl T1 spojí PačL (Žák)
4.F
3 C DisV změna PelJ
4 A1 J12 DisV změna SedL
4 A1 J11 DisV změna FajD
6 M DisV změna PraD
8 Zv DisV změna JelR
9 N2 J22 DisV změna BurZ
9 S2 J21 DisV změna VašI
7. les. Hodina zrušena
4.H
0 Tes 106 navíc UlbK
5 M 106 supluje KřiS (TučM)
Pedagogický dohled u třídy:
7.A
Hodina: 4. les., Učitel: Břízová Blanka, Čermáková Renata
7.B
Hodina: 2. les., Učitel: Břízová Blanka, Čermáková Renata
3.F
Hodina: 5. les., Učitel: Břízová Blanka, Čermáková Renata