Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 18. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.F Zruš
6.A Zruš
2.H Zruš
3.H Zruš
8.A Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš
8.B Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš
4.F Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš
4.H Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš Zruš
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matyášová Marie ..
Vlasáková Alena - - - - .. StřN .. - - -
Vomlelová Alena .. .. - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Herudková Jana
2 změna Fy 1.H DisV
4 výměna << M 1.B 404 z 19.5. 3. hod
Petr Filip
1 změna Zv 1.H DisV
2 změna D 3.H DisV
5 Suplovací pohotovost  
6 změna D 1.F DisV
Bílková Jana
2 změna A1 7.A (J12) DisV
3 změna Ak 7.A (Ak11)+ DisV
4 změna Ak 7.A (Ak11)+ DisV
Blatná Gabriela
1 změna C 7.A DisV
Blehová Lenka
3 změna Iv 1.H (S1) DisV
5 změna Iv 2.H (S2) DisV
7 změna Iv 5.A (S2) DisV
Bogdanovič David
6 výměna << Ch 6.B (S1) DisV z 25.5. 6. hod
8 výměna << Ch 7.A (S2) DisV z 25.5. 8. hod
9 výměna << Ch 7.A (S2) DisV z 25.5. 9. hod
Břízová Blanka
4 změna Zv 5.A DisV
5 odpadá Zv 8.B
Burianová Zuzana
1 změna N2 6.B (J22) DisV
4 změna N2 1.H (J21) DisV
5 změna N2 3.F (J22) DisV
6 změna N2 5.A (J22) DisV
Čermáková Renata
1 změna M 7.B DisV
2 změna M 6.B DisV
3 odpadá M 8.B
Eliášová Ivana
5 změna Fy 7.A DisV
8 změna Fy 5.B DisV
Fajfrová Dita
2 změna A1 5.A (J11) DisV
5 změna A1 7.B (J11) DisV
6 změna A1 3.F (J11) DisV
Höbeltová Šárka
1 změna A1 6.A (J11) DisV
2 změna A1 5.A (J12) DisV
4 odpadá A1 4.H (J12)
5 změna A1 7.B (J12) DisV
7 změna D 5.B DisV
8 změna D 5.A DisV
Holešínský Jaroslav
1 odpadá Tv 2.H (Chl)
6 odpadá Tv 3.H (Chl)
7 odpadá Tv 6.A (Chl)
Holešínský Michal
5 odpadá Tv 1.F (Chl)
Horáková Eva
3 odpadá M 4.F
5 odpadá M 8.A
Hrdinková Ivana
4 výměna >> C 1.B na 19.5. 3. hod
5 odpadá C 4.F
8 změna Eh 1.H (Eh)+ DisV
9 změna Eh 1.H (Eh)+ DisV
Hyhlíková Hana
1 navíc Bi 3.F DisV
2 odpadá Bi 3.F (S1) zrušeno
3 změna Ch 5.A DisV
Chlandová Gabriela
1 změna Fy 1.F DisV
7 změna Ch 2.F DisV
9 změna Ch 6.A DisV
Jelínková Renata
0 změna Es 8.B (Es3)+
1 změna Es 8.B (Es3)+
3 změna Sp 7.B (Sp1)+ DisV
4 změna Sp 7.B (Sp1)+ DisV
6 změna Zv 2.H DisV
8 změna Zv 6.B DisV
Jelínková Simona
1 změna A1 6.A (J12) DisV
5 změna A1 1.H (J12) DisV
8 změna A1 2.F (J12) DisV
Koberová Lenka
0 změna Zs 8.B (Zs3)+
1 změna Zs 8.B (Zs3)+
2 odpadá Z 4.F
3 změna Z 5.B DisV
5 odpadá Tv 1.F (Dív)
Křišťanová Soňa
0 změna Fs 8.A (Fs33)+
1 změna Fs 8.A (Fs33)+
Kudláčková Dana
1 změna Bi 5.A DisV
2 změna Bi 5.B DisV
3 změna Cs 7.B (Cs12)+ DisV
4 změna Cs 7.B (Cs12)+ DisV
Kvasnička Jiří
1 změna M 5.B DisV
Kvíderová Ivana
2 změna N2 1.F (J21) DisV
4 odpadá R2 4.F (J22)
6 odpadá N2 8.A (J22)
Kycl Pavel
0 odpadá Fs 8.B (Fs32)
1 odpadá Fs 8.B (Fs32)
3 změna Ms 7.B (Ms1)+ DisV
4 změna Ms 7.B (Ms1)+ DisV
5 výměna << Fy 6.B (S2) DisV z 25.5. 5. hod
6 výměna << Fy 6.B (S2) DisV z 25.5. 6. hod
Machatý Přemysl
1 změna F2 6.B (J21) DisV
2 změna F2 6.A (J21) DisV
3 změna F2 2.F (J21) DisV
5 změna Zv 3.H DisV
6 změna F2 5.A (J21) DisV
Málková Renata
3 změna Cs 7.A (Cs11)+ DisV
4 změna Cs 7.A (Cs11)+ DisV
5 výměna << Bi 6.B (S1) DisV z 25.5. 5. hod
Maroulová Markéta
3 změna Eh 6.B (Eh)+ DisV
4 změna Eh 6.B (Eh)+ DisV
Miletínová Jitka
3 změna A1 1.F (J12) DisV
8 změna A1 2.F (J11) DisV
Motyčková Iveta
2 změna A1 3.A (J11) 205
4 změna Bi 1.F DisV
6 odpadá A1 4.F (J11)
Nagy Luděk
0 změna Ak 8.B (Ak3)+
1 změna Ak 8.B (Ak3)+
2 změna A1 7.A (J11) DisV
3 změna C 2.H DisV
4 odpadá A1 4.H (J11)
Pačovská Ludmila
4 odpadá Tv 8.B (Dív)
7 odpadá Tv 6.A (Dív)
Pražanová Daniela
2 změna Bi 2.H DisV
3 změna Bs 7.B (Bs1)+ DisV
4 změna Bs 7.B (Bs1)+ DisV
6 změna M 7.A DisV
Rak Josef
4 změna M 2.H DisV
Sedláková Linda
2 odpadá A1 8.A (J12)
5 změna A1 5.B (J11) DisV
6 změna A1 3.F (J12) DisV
Sedláková Martina
1 změna A1 3.H (J12) DisV
2 odpadá A1 8.A (J11)
3 změna A1 1.F (J11) DisV
5 změna A1 1.H (J11) DisV
6 odpadá A1 4.F (J12)
Seinerová Vlasta
1 změna D 2.F DisV
2 změna D 7.B DisV
5 odpadá D 4.H
Střídová Nela
2 změna N2 6.A (J22) DisV
3 změna N2 2.F (J22) DisV
4 odpadá N2 4.F (J21)
5 supl. (VlaA) N2 4.B (J22) J3
6 odpadá N2 8.A (J21)
Střídová Zuzana
1 odpadá Tv 2.H (Dív)
4 odpadá Tv 8.A (Dív)
8 změna Bi 7.B (S1) DisV
9 změna Bi 7.B (S1) DisV
Svoboda Josef
3 odpadá Z 4.H
5 změna Z 2.F DisV
6 změna Z 1.H DisV
Štěpánek Martin
3 odpadá D 8.A
6 změna C 6.A DisV
8 změna D 6.A DisV
9 změna D 6.B DisV
Tučková Marcela
2 změna M 2.F DisV
Ulbrichová Kateřina
1 změna A1 3.H (J11) DisV
3 změna Ak 3.H (Ak12)+ DisV
4 změna Ak 3.H (Ak12)+ DisV
5 změna A1 5.B (J12) DisV
Vacková Olga
3 změna Ev 6.B (Ev)+ DisV
4 změna Ev 6.B (Ev)+ DisV
8 změna Ev 1.H (Ev)+ DisV
9 změna Ev 1.H (Ev)+ DisV
Vašíčková Radka
2 odpadá Z 8.B
6 odpadá Tv 3.H (Dív)
Vašková Ilona
2 změna S2 1.F (J22) DisV
3 změna S2 2.F (J23) DisV
4 změna S2 1.H (J22) DisV
5 změna S2 3.F (J21) DisV
6 odpadá S2 4.H (J22)
Vícha Vladimír
0 změna Fs 8.A (Fs31)+
1 změna Fs 8.A (Fs31)+
2 odpadá M 4.H
4 změna Fy 2.F DisV
6 změna Fy 7.B DisV
Volejník Milan
1 odpadá Ch 3.F (S2) zrušeno
2 navíc Ch 3.F DisV
3 změna Iv 1.H (S2) DisV
5 změna Iv 2.H (S1) DisV
7 změna Iv 5.A (S1) DisV
Žák Daniel
4 změna Tv 8.B (Chl)+
Změny v rozvrzích tříd
1.B
4 M 404 výměna << HerJ z 19.5. 3. hod
3.A
2 A1 J11 205 změna MotI
4.B
5 N2 J22 J3 supluje StřN (VlaA)
5.A
1 Bi DisV změna KudD
2 A1 J11 DisV změna FajD
2 A1 J12 DisV změna HöbŠ
3 Ch DisV změna HyhH
4 Zv DisV změna BříB
6 F2 J21 DisV změna Mac
6 N2 J22 DisV změna BurZ
7 Iv S2 DisV změna BleL
7 Iv S1 DisV změna Vol
8 D DisV změna HöbŠ
5.B
1 M DisV změna Kva
2 Bi DisV změna KudD
3 Z DisV změna KobL
4 Zv odpadá (VlaA)
5 A1 J11 DisV změna SedL
5 A1 J12 DisV změna UlbK
7 D DisV změna HöbŠ
8 Fy DisV změna EliI
1.F
1 Fy DisV změna ChlG
2 N2 J21 DisV změna KvíI
2 S2 J22 DisV změna VašI
3 A1 J11 DisV změna SedM
3 A1 J12 DisV změna MilJ
4 Bi DisV změna MotI
6 D DisV změna Pet
8 Eh Eh DisV změna HrdI
8 Ev Ev DisV změna VacO
9 Eh Eh DisV změna HrdI
9 Ev Ev DisV změna VacO
5. les. Hodina zrušena
1.H
1 Zv DisV změna Pet
2 Fy DisV změna HerJ
3 Iv S2 DisV změna Vol
3 Iv S1 DisV změna BleL
4 S2 J22 DisV změna VašI
4 N2 J21 DisV změna BurZ
5 A1 J12 DisV změna JelS
5 A1 J11 DisV změna SedM
6 Z DisV změna Svo
8 Eh Eh DisV změna HrdI
8 Ev Ev DisV změna VacO
9 Eh Eh DisV změna HrdI
9 Ev Ev DisV změna VacO
6.A
1 A1 J11 DisV změna HöbŠ
1 A1 J12 DisV změna JelS
2 F2 J21 DisV změna Mac
2 N2 J22 DisV změna StřN
3 Eh Eh DisV změna MarM
3 Ev Ev DisV změna VacO
4 Eh Eh DisV změna MarM
4 Ev Ev DisV změna VacO
6 C DisV změna Ště
8 D DisV změna Ště
9 Ch DisV změna ChlG
7. les. Hodina zrušena
6.B
1 F2 J21 DisV změna Mac
1 N2 J22 DisV změna BurZ
2 M DisV změna ČerR
3 Ev Ev DisV změna VacO
3 Eh Eh DisV změna MarM
4 Ev Ev DisV změna VacO
4 Eh Eh DisV změna MarM
5 Fy S2 DisV výměna << Kyc z 25.5. 5. hod
5 Bi S1 DisV výměna << MálR z 25.5. 5. hod
6 Fy S2 DisV výměna << Kyc z 25.5. 6. hod
6 Ch S1 DisV výměna << Bog z 25.5. 6. hod
8 Zv DisV změna JelR
9 D DisV změna Ště
2.F
1 D DisV změna SeiV
2 M DisV změna TučM
3 F2 J21 DisV změna Mac
3 N2 J22 DisV změna StřN
3 S2 J23 DisV změna VašI
4 Fy DisV změna Vích
5 Z DisV změna Svo
7 Ch DisV změna ChlG
8 A1 J12 DisV změna JelS
8 A1 J11 DisV změna MilJ
2.H
2 Bi DisV změna PraD
3 C DisV změna Nag
4 M DisV změna Rak
5 Iv S2 DisV změna BleL
5 Iv S1 DisV změna Vol
6 Zv DisV změna JelR
1. les. Hodina zrušena
7.A
1 C DisV změna BlaG
2 A1 J11 DisV změna Nag
2 A1 J12 DisV změna BílJ
3 Ak Ak11 DisV změna BílJ
3 Cs Cs11 DisV změna MálR
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak11 DisV změna BílJ
4 Cs Cs11 DisV změna MálR
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 Fy DisV změna EliI
6 M DisV změna PraD
8 Ch S2 DisV výměna << Bog z 25.5. 8. hod
8 Ch S1 výměna >> na 25.5. 8. hod
9 Ch S2 DisV výměna << Bog z 25.5. 9. hod
9 Ch S1 výměna >> na 25.5. 9. hod
7.B
1 M DisV změna ČerR
2 D DisV změna SeiV
3 Ak Ak12 DisV změna UlbK
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Cs Cs12 DisV změna KudD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak12 DisV změna UlbK
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Cs Cs12 DisV změna KudD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 A1 J11 DisV změna FajD
5 A1 J12 DisV změna HöbŠ
6 Fy DisV změna Vích
8 Bi S1 DisV změna StřZ
9 Bi S1 DisV změna StřZ
3.F
1 Bi DisV navíc HyhH
2 Ch DisV navíc Vol
3 Ak Ak11 DisV změna BílJ
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Ak Ak11 DisV změna BílJ
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 N2 J22 DisV změna BurZ
5 S2 J21 DisV změna VašI
6 A1 J12 DisV změna SedL
6 A1 J11 DisV změna FajD
3.H
1 A1 J12 DisV změna SedM
1 A1 J11 DisV změna UlbK
2 D DisV změna Pet
3 Bs Bs1 DisV změna PraD
3 Cs Cs11 DisV změna MálR
3 Ak Ak12 DisV změna UlbK
3 Cs Cs12 DisV změna KudD
3 Ms Ms1 DisV změna Kyc
3 Sp Sp1 DisV změna JelR
4 Bs Bs1 DisV změna PraD
4 Cs Cs11 DisV změna MálR
4 Ak Ak12 DisV změna UlbK
4 Cs Cs12 DisV změna KudD
4 Ms Ms1 DisV změna Kyc
4 Sp Sp1 DisV změna JelR
5 Zv DisV změna Mac
6. les. Hodina zrušena
8.A
0. - 9. les. Hodina zrušena
8.B
0. - 9. les. Hodina zrušena
4.F
0. - 9. les. Hodina zrušena
4.H
0. - 9. les. Hodina zrušena
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou