Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 16.12.2019
Nepřítomní učitelé0123456789
Fajfrová Dita--MarM--BílJSedLMilJ--
Kycl Pavel-
Motyčková IvetaNag..
Pražanová Daniela-BogBogVoj-MálREliI-HyhH-
Tučková Marcela-VomAVomAPačLKřiS-----
Změny v rozvrzích učitelů:
Bílková Jana5. hodsupl. (FajD)A14.A (J11)(412)
Bogdanovič David1. hodsupl. (PraD)Bs4.H (Bs1)+(Br)
2. hodsupl. (PraD)Bs4.H (Bs1)+(Br)
Eliášová Ivana3. hodpřesun <<Fy7.B (S2)(Fr)z 9.12. 3. hod
4. hodnavíc Fy7.B (S2)(Fr)
6. hodsupl. (PraD)M6.A(203)
Hyhlíková Hana8. hodsupl. (PraD)Bi1.H(Br)
Křišťanová Soňa4. hodsupl. (TučM)M2.B(203)
Málková Renata3. hodpřesun <<Bi7.B (S1)(Bl)z 9.12. 3. hod
4. hodnavíc Bi7.B (S1)(Bl)
5. hodsupl. (PraD)Bi3.F(Br)
Maroulová Markéta2. hodsupl. (FajD)Eh2.A(Pv)
Miletínová Jitka7. hodsupl. (FajD)A12.F (J11)(J1)
Muller Olga1. hodzměna R23.F (J22)(107)
2. hodzměna R27.B (J22)(205)
Nagy Luděk5. hodsupl. (MotI)A12.A (J11)(304)
Pačovská Ludmila3. hodsupl. (TučM)M2.H(305)
Sedláková Linda6. hodsupl. (FajD)A14.H (J11)(409)
Vojtěch Ondřej3. hodsupl. (PraD)C2.F(203)
Vomlelová Alena1. hodspojeno (TučM)C1.F (S2)(Cp)
2. hodspojeno (TučM)C1.F (S1)(Cp)
Změny v rozvrzích tříd:
2.A2. hodEh(Pv)suplujeMaroulová Markéta(FajD)
5. hodA1J11(304)suplujeNagy Luděk(MotI)
6. hodBiodpadá(MotI)
2.B4. hodM(203)suplujeKřišťanová Soňa(TučM)
4.A5. hodA1J11(412)suplujeBílková Jana(FajD)
1.F1. hodCS2(Cp)spojíVomlelová Alena(TučM)
2. hodCS1(Cp)spojíVomlelová Alena(TučM)
1.H8. hodBi(Br)suplujeHyhlíková Hana(PraD)
6.A6. hodM(203)suplujeEliášová Ivana(PraD)
2.F3. hodC(203)suplujeVojtěch Ondřej(PraD)
7. hodA1J11(J1)suplujeMiletínová Jitka(FajD)
2.H3. hodM(305)suplujePačovská Ludmila(TučM)
7.B2. hodR2J22(205)změnaMuller Olga
3. hodFyS2(Fr)přesun <<Eliášová Ivanaz 9.12. 3. hod
3. hodBiS1(Bl)přesun <<Málková Renataz 9.12. 3. hod
4. hodBiS1(Bl)navícMálková Renata
4. hodFyS2(Fr)navícEliášová Ivana
3.F1. hodR2J22(107)změnaMuller Olga
5. hodBi(Br)suplujeMálková Renata(PraD)
4.F1. hodBsBs1(Br)suplujeBogdanovič David(PraD)
2. hodBsBs1(Br)suplujeBogdanovič David(PraD)
4.H1. hodBsBs1(Br)suplujeBogdanovič David(PraD)
2. hodBsBs1(Br)suplujeBogdanovič David(PraD)
6. hodA1J11(409)suplujeSedláková Linda(FajD)